kokanee fishing

 1. Ben Fougere
 2. Ben Fougere
 3. Shuswapfisher
 4. Ben Fougere
 5. Ben Fougere
 6. Ben Fougere
 7. Ben Fougere
 8. Ben Fougere
 9. Ben Fougere
 10. Ben Fougere
 11. Ben Fougere
 12. Ben Fougere
 13. Ben Fougere
 14. Ben Fougere
 15. Ben Fougere